Po předešlých úvahách, plánech a společných vyjížďkách, byl 
partou nadšenců jedné stopy založen na Sokolovsku první oficiální motoklub s 
názvem Falcon´s riders. Barvy a symbol klubu byly převzaty ze starobylého 
městského znaku Sokolova, který vznikl kolem roku 1313 za vlády krále Jana 
Lucemburského. 

Nejstarší písemná zmínka o Sokolově pochází ze dne 13. dubna 1279, v níž je 
připomínán šlechtický rod Nothaftů „de Valkenawe“.

Lidová tradice však popisuje jeho založení bájnému rytíři Sebastianovi, který tu 
prý choval lovecké sokoly. Tuto pověst připomíná i starobylý městský znak, ve 
kterém je ve stříbrném štítě vpravo hledící sokol přirozené barvy se zlatým 
zobákem, zlatými drápy  zlatou rolničkou na zeleném trojvrší. A právě tato 
historie nás inspirovala k barvám a znaku našeho klubu.

Práce a píle zakládajících členů klubu vyvrcholila velkolepým vstupem na motorkářskou 
scénu a velkolepou oslavu na ranči Vránov dne 13.10.2007.

Od tohoto dne se začal klub rozjíždět na plný plyn a díky porozumění a pomoci 
super lidí začala úprava a výstavba nové klubovny v centru města.

Falcon´s riders nehodlá ubrat plyn, ale naopak přeřazuje z rychlostního stupně 
jedna na rychlostní stupeň dva, přidává plyn a hodlá se i nadále rozvíjet a to 
nejen počtem členů, ale především kvalitními akcemi a to nejen na motorkářské scéně.

Začátkem roku 2010 zkrátil klub svůj název na Falcon Sokolov.